Tuore lohifile 1,8kg

Suomen tuorein Norjan lohifile (nypitty)